Kevätkokouskutsu

26.5.2018 klo 13:00

Maunulan ulkoilumaja
Metsäläntie 9
00620 HELSINKI

Työjärjestys:

Kokouksen avaus
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2017
7. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus