Kevätkokous 2019

Kevätkokouskutsu

25.5.2018 klo 13:00

Maunulan ulkoilumaja
Metsäläntie 9
00620 HELSINKI

Työjärjestys:

Kokouksen avaus
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2018
6. Käsitellään VCoF:n pyyntö VWC-jäsenyyden siirtämiseksi SSC:ltä VCoF:lle
7. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus