Kevätkokouskutsu (kokous siirretty koronan vuoksi elokuulle)

Kevätkokouskutsu

23.8.2020 klo 11.30
Inkalan kartano
Inkalantie 91, Hämeenlinna

Työjärjestys:

Kokouksen avaus
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2019
7. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus