Tiivistelmä säännöistä:

  • Yhdistyksen tarkoituksena on toimia skootterikulttuurin kehittäjänä ja edesauttajana Suomessa kokoamalla skootterilla kulkevat ja niistä kiinnostuneet ihmiset yhteen ja edistämällä jäsentensä yleisiä skootteriharrastukseen liittyviä pyrkimyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimittaa lehteä, järjestää kokoontumisajoja ja illanviettoja, pitää yhteyttä viranomaisiin ja yhdistyksiin tavoitteidensa toteuttamiseksi, tiedottaa muillekin kuin vain jäsenilleen skootterikulttuurista.
  • yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilöjäsen, joka maksaa jäsenmaksunsa ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla skootterikulttuuriin liittyviä jaostoja, jotka koostuvat SSC’n jäsenistä. Jaostot voivat olla sekä rekisteröityjä että rekisteröimättömiä suomalaisia yhdistyksiä.
  • Yhdistyksellä on hallitus, joka nimitetään syyskokouksessa ja johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuoden mittainen. Tilinpäätös ja toimintakertomus raportoidaan jäsenille puolestaan yhdistyksen kevätkokouksessa.

Tarkemmat säännöt löydät oheisesta tiedostosta.